Karmøy Folkehøgskule - Skolen på Norges beste vestkant!

Asia – Rundreise Kina (Mongolia)

Det tredje året siden oppstart for denne spennende linjen pågår nå – og elevene er meget fornøyd: 17 elever, spennende foredragsholdere fra inn- og utland. Fra Norge blant annet Ole Fossgård, Harald Ottøy, Geir Toskedal og Lia Hua Vea og linjelærer Kjell Arne Medhaug. Flere forelesere fra Kina med god kompetanse om Asia. Elevene har allerede startet nedtellingen til den store rundreisen til store deler av Kina og Mongolia.

Som elev på Asia-linjen skoleåret 2017/2018 får også du mulighet til å oppleve Mongolia og store deler av Kina (nord-Kina, sentral-Kina, sør-øst og sør-vest Kina).  Rundreisen vil finne sted ca 13.4-28.4 – etter årets studietur til Beijing 3.4-13.4 – der dere alle  sammen har 10 spennende dager i denne byen. Mye program og store opplevelser i Verdensbyen, Kinas hovedstad som hadde sommer OL i 2008 og kanskje får vinter OL i 2022. Karmøy Folkehøgskule har hatt reiser til Kina/Asia i 15 år nå. Kunnskap og et stort kontaktnett sørger for reiser med kvalitet!

Asias økonomiske vekst, kultur, menneskene, bedre levevilkår og større åpenhet er noen av de viktigste stikkordene for innholdet på linjen.

Asialinjen 2016-2017 har også laget sin blogg  http://asiakarmoyfhs.blogg.no/

Tenkningsgrunnlag og ide for oppstart av Asia-linjen

Asia med sine 48 land representerer 29,4% av Jordens landområde og 66.7% av verdens befolkning. Gjennom mange hundre år har denne verdensdelen påvirket oss i vest.

Østens fantastiske kultur og filosofiske tenkning inspirerer flere og flere – dette ser vi blant annet gjennom stor reisevirksomhet til disse landene. Asiatisk økonomi har hatt en eventyrlig vekst. Som del av de såkalte BRIK landene (Brasil, Russland, India og Kina) spiller ikke minst Kina en helt sentral rolle for videreutvikling og økonomisk vekst. I årene som kommer vil mer og mer oppmerksomhet bli rettet mot Kina og Østen (produkter- og produktutvikling, språk og kultur). Vi tror at du som elev på denne linjen vil få større innsikt og erfaring om de asiatiske landenes – og særlig Kinas – rolle for verdensutviklingen.

Målsetting

Forståelse, toleranse og gjensidig respekt er viktige elementer i alt fredsskapende arbeid og solidarisk tenkning.
Verdens befolkning har ulik kultur, historie, levekår og muligheter. Men – som enkeltindivid – har vi mye av de samme behov. Behov for omsorg, trygghet. utdanning, arbeid. glede og selvrealisering mm. Gjennom skoleåret vil vi forsøke å videreutvikle større forståelse for de nevnte forhold samt menneskets behov for bedre fordeling av jordens ressurser, respekt, likeverd, ytrings- og religionsfrihet. Asialinjens ca.3 ukers store rundreise går til mange steder i Kina og besøk i Mongolia.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgave med tema fra Østen kan utføres alene eller to sammen. Tidlig i skoleåret velger den enkelte et ønsket tema en kan fordype seg i. Noe tid til oppgaveløsning vil bli gitt på noen linjedager og noe tid må beregnes brukt i fritiden. Alle hjepemidler (litteratur, besøk, intervjuer, pc mm) kan brukes og en vil få veildning til oppgavebesvarelsen. Oppgaven må være på minst 10 A4 sider (inkludert eventuelle bilder, figurer mm)

Tema

 • Befolkning og geografi
 • Historie
 • Politikk styringssystem lover og bestemmelser
 • Mat og kultur samt teens rolle
 • Oppfinnelser
 • Kjærlighet / ekteskap / ettbarnspolitikk
 • Kung Fu
 • Konfucius og andre tenkere
 • Religion
 • Språk
 • Helse (Østen kontra Vestens medisin)
 • Akupunktur
 • Forurensning
 • Fattigdomsproblematikk
 • Menneskesyn og menneskeverd
 • Byer / distriktene /  byutvikling
 • Den Kinesiske Mur historie og betydning
 • Silkeveien-historie og betydning
 • Norsk politikk og styringssytem kontra kinesisk

Praksis/praktiske læringsformer

Kinesisk mat

Kinesisk språk

Kung Fu og Tai Chi

Annet

Pris:

Linjekostnader inkludert rundreise Kina og besøk Mongolia kr 19.000,-

Lærer: Kjell Arne Medhaug

e-post:kjell.arne@medhaug.no

Galleri