Karmøy Folkehøgskule - Skolen på Norges beste vestkant!

Asia – Kina

Linjen Asia startet opp skoleåret 2014-2015 med stor suksess! Dette skyldes flinke forelesere fra inn- og utland, spennende temaer og en fantastisk studietur

Tema:

 • Befolkning og geografi
 • Historie
 • Politikk 
 • Mat og kultur samt teens rolle
 • Oppfinnelser
 • Kjærlighet / ekteskap / ettbarnspolitikk
 • Kung Fu
 • Konfucius og andre tenkere
 • Religion
 • Språk
 • Helse (Østen kontra Vestens medisin)
 • Akupunktur
 • Forurensning
 • Fattigdomsproblematikk
 • Menneskesyn og menneskeverd
 • Byer / distriktene /  byutvikling
 • Den Kinesiske Mur historie og betydning
 • Silkeveien-historie og betydning
 • Norsk politikk og styringssytem kontra kinesisk

Praksis/praktiske læringsformer:

 • Kinesisk mat
 • Kinesisk språk
 • Kung Fu og Tai Chi

 

Linjetur:

Linjeturen går til Kinas hovedstad Beijing og flere andre byer i Kina. I Beijing får du oppleve Den Kinesiske Mur, Himmelens Tempel, akrobatikk- og Kung Fu show, Den Forbudte By, terakottahæren i Xian, folkeliv, shopping, spennende mat og……mye mer! Videre vil turen gå til Xian, Shanghai og hvem vet: Mongolia? Vi utvikler linjene hele tiden, for å gi deg som elev spennende opplevelser.

Sjekk ut skolens Kinablogg 2017. Bloggen er for et år tilbake men gir deg et inntrykk hva du vil kunne oppleve i verdensmetropolen Beijing med sine 22 millioner innbyggere!

 

Tenkningsgrunnlag og ide for oppstart av Asia-linjen

Asia med sine 48 land representerer 29,4% av Jordens landområde og 66.7% av verdens befolkning. Gjennom mange hundre år har denne verdensdelen påvirket oss i vest.

Østens fantastiske kultur og filosofiske tenkning inspirerer flere og flere – dette ser vi blant annet gjennom stor reisevirksomhet til disse landene. Asiatisk økonomi har hatt en eventyrlig vekst. Som del av de såkalte BRIK landene (Brasil, Russland, India og Kina) spiller ikke minst Kina en helt sentral rolle for videreutvikling og økonomisk vekst. I årene som kommer vil mer og mer oppmerksomhet bli rettet mot Kina og Østen (produkter- og produktutvikling, språk og kultur). Vi tror at du som elev på denne linjen vil få større innsikt og erfaring om de asiatiske landenes – og særlig Kinas – rolle for verdensutviklingen.

Målsetting

Forståelse, toleranse og gjensidig respekt er viktige elementer i alt fredsskapende arbeid og solidarisk tenkning.
Verdens befolkning har ulik kultur, historie, levekår og muligheter. Men – som enkeltindivid – har vi mye av de samme behov. Behov for omsorg, trygghet. utdanning, arbeid. glede og selvrealisering mm. Gjennom skoleåret vil vi forsøke å videreutvikle større forståelse for de nevnte forhold samt menneskets behov for bedre fordeling av jordens ressurser, respekt, likeverd, ytrings- og religionsfrihet.

Oppstart: 22.08.2019

Pris:

Kr 26.500,- inkludert tur til Beijing + flere steder i Kina

Lærer: leif.frode.svendsen@karmoy.fhs.no

Karmøy Folkehøgskule – skolen hvor du velger 2 linjer!

Det vil si at dersom du vil begynne på Asia  – så velger du en av disse linjene i tillegg:

Multisport – BRO Afrika – BRO Sør Amerika – Klær & Design – Friluftsliv Ekstrem – Baker & Konditor

 

Galleri