Karmøy Folkehøgskule - Skolen på Norges beste vestkant!

Verdier

«Vi bryr oss»

Frilynt folkehøgskole

Karmøy folkehøgskule, skal i samsvar med sine tradisjoner, fremme allmenndanning og folkeopplysning på ulike alders- og utdanningssteg, og slik drive frilynt folkehøgskole på kristen og humanistisk grunn.

Vi ønsker å skape modning og utvikling både menneskelig og åndelig, slik at elevene skal bli ansvarlige, tolerante og kunnskapsrike mennesker for yrkes- og samfunnsliv. Vi ønsker å gi elevene våre nye opplevelser, aktuell kunnskap og et trygt internatmiljø.

«Vi bryr oss»

På Karmøy folkehøgskule bryr vi oss. Vi bryr oss om enkeltmennesket, om natur og miljø, om rettferdig fordeling og om det globale felesskapet. Vi ønsker å danne frie, kunnskapsrike mennesker som kan møte seg selv, nærmiljøet og storsamfunnet med en åpen og konstruktiv holdning.

Våre kjerneverdier er respekt, engasjement, refleksjon og kvalitet. Dette skal reflekteres i det vi holder på med både undervisningsmessig og i vårt møte med kursdeltakere og gjester.