Karmøy Folkehøgskule - Skolen på Norges beste vestkant!

Opptakskriterier

Vi tar opp elever fortløpende fra 1.februar

Søk tidlig

Skolen har en aldersgrense på 18 år, og tar bare unntaksvis opp søkere under denne alder.

Fravær og ordenskarakterer fra grunnskole og videregående skole blir vurdert ved opptak.

Vi tar opp elever fortløpende fra 1.februar. Søker du tidlig er muligheten størst for å få oppfylt ditt førstevalg av linjefag.