Karmøy Folkehøgskule - Skolen på Norges beste vestkant!

Nesten alle fylker er representert

Skoleåret starter opp 23.8. og elevene kommer fra hele landet,  til nå er det bare to flylker vi mangler elever fra.
Finnmark og Hedmark er ikke representert enda, men det er ikke for sent. Vi har fortsatt noen ledige plasser på noen av linjene.
Vi får også elever fra Latvia og Island i år.